Lørenskog kommune

  • 15 løyper
  • 58.5 km
  • GPS-sporing

Lørenskog preparerer løyper i den nordlige delen av Østmarka.

Kartutsnitt for området rundt Losby

Kartet viser et utsnitt av området der Lørenskog kommune preparerer løyper.