Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

  • 29 løyper
  • 113.4 km
  • GPS-sporing

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag er eid av Bjerke IL Ski. Løypekjørerlaget har til formål å preparere langrennsløypene i Nannestad, Maura og på Nordåsen. Det drifter også værstasjoner på Nordåsen skistadion og på Marifjell. All løypekjøring gjøres på dugnad.

Kartutsnitt for området rundt Maura

Kartet viser et utsnitt av området der Nannestad og Bjerke løypekjørerlag preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 21.03.2019 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 21.03.2019 3.9
1069 Dalssætra - Sjuputtane 18.03.2019 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 18.03.2019 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 24.02.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 18.03.2019 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 18.03.2019 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 11.02.2019 2.4
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 18.03.2019 1.5
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 18.03.2019 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell 18.03.2019 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 18.03.2019 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 18.03.2019 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 18.03.2019 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 18.03.2019 0.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 06.04.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
Nannestad - Maura
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 18.03.2019 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 18.03.2019 4.8
1088 Lysløype Preståsen 14.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 18.03.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 18.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 14.03.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5

Edit