Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

  • 29 løyper
  • 113.4 km
  • GPS-sporing

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag er eid av Bjerke IL Ski. Løypekjørerlaget har til formål å preparere langrennsløypene i Nannestad, Maura og på Nordåsen. Det drifter også værstasjoner på Nordåsen skistadion og på Marifjell. All løypekjøring gjøres på dugnad.

Kartutsnitt for området rundt Maura

Kartet viser et utsnitt av området der Nannestad og Bjerke løypekjørerlag preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 18.01.2020 1.5
1069 Dalssætra - Sjuputtane 11.01.2020 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 15.01.2020 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 14.12.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 15.01.2020 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 15.01.2020 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 29.12.2019 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 15.01.2020 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 15.01.2020 3.9
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 15.01.2020 4.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 15.01.2020 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell 11.01.2020 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 15.01.2020 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 15.01.2020 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 15.01.2020 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 31.12.2019 0.5
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
Nannestad - Maura
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 25.03.2019 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1088 Lysløype Preståsen 23.03.2019 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 29.03.2019 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9

Edit