Kolbukameratene

  • 21 løyper
  • 95.8 km
  • GPS-sporing

Kolbukameratene preparerer løypene på vestre del av Totenåsen, fra Kolbu i nord til Svartungen i sør.

Kartutsnitt for området rundt Hakksvea

Kartet viser et utsnitt av området der Kolbukameratene preparerer løyper.