Bygdø idrettslag

  • 4 løyper
  • 7.9 km

Bygdø idrettslag preparerer skiløyper på Bygdøy.

Kartutsnitt for området rundt Bygdøy

Kartet viser et utsnitt av området der Bygdø idrettslag preparerer løyper.