Haugsbygd Idrettsforening

  • 2 løyper
  • 9.0 km

Haugsbygd Idrettsforening preparerer løyper fra Haugsbygd skole.

Kartutsnitt for området rundt Ringkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Haugsbygd Idrettsforening preparerer løyper.