I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Østmarka

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Østmarka: Topp, ås
Nr Navn Bilder Moh.
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
643 Dalsåsen 205
265 Haukåsen 357
Ugrupperte steder
Beskrivelse kommer
892 Barlindåsen 398
360 Bjønnåsen 396
1591 Grinderkollen 345
506 Lutåsen 315
358 Mønekollen 346
511 Puttåsen 363
351 Ramstadslottet 392
516 Skullerudåsen 274
812 Tonekollen 368
401 Tømmeråsen 313
359 Tørrgranåsen 322
1902 Vardåsen 374

14 steder vist.