I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Hadelandsåsene

Store deler av området ligger høyt og fritt, med topper og åser helt opp til over 800 moh. Skiføret kommer derfor tidlig og varer lenge.

Området er stort og med mange grunneiere og allmenninger, og derfor med ulike regler for ferdsel, jakt og fiske. Fine utgangspunkter for turer er Koperud, Skjerva, Ullvildsdalen, Lygna og Åstjern.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Hadelandsåsene: Topp, ås
Nr Navn Bilder Moh.
Vestre Gran
Beskrivelse kommer
1839 Buhammeren 549
Lygna med omegn
Området strekker seg på begge sider av RV4, sydøstover til Lushaugen og nordover til Åstjern. Midt i området ligger Lygnasæter hotell og vegkro, 630 m.o.h., med gode parkeringsmuligheter. Her finner du fantastisk skiterreng med lettgåtte løyper både nordover og sydover, og med tidlig skiføre.
1047 Hengedyhaugen 748
991 Høgkorset 757
1041 Korshaugen 600
1048 Korssæterhaugen 582
1046 Linken 740
1106 Rauhaugen 305
1049 Skarvåsen 695
1043 Østerfallhaugen 590
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda.
1042 Framstadsæterfjellet 793
1053 Knatthaugen 762
986 Lushaugen 812
1055 Marikleivhaugen 687
1051 Ognillaberget 685
1040 Randsberget 686
1087 Skjerveknatten 678
1050 Skreihaugen 779
1751 Steinholen 655
1054 Svartbråtåberget 706
1052 Vassbråskurven 762
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
Beskrivelse kommer
1038 Brandbukampen 522
1039 Hvalebykampen [Rånåsen] 771
1103 Sølvsberget 493

23 steder vist.