I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.

Søk etter steder
Vis sted nummer

Follomarka

Follomarka utgjør et viktig rekreasjonsområde for befolkningen i denne regionen og har blant annet sju lysløyper.

Området gjennomskjæres av to av Norges mest trafikkerte veier, E6 og E18, men dette hindrer ikke friluftslivet nevneverdig. Mye av løypenettet går i kulturlandskap på jorder og gårdsveier, og det gjør skiturene veldig morsomme.

Les mer om Markadatabasen.

Steder - Follomarka
Nr Navn Type Bilder Moh.
Nordre Frogn
Området øst for Midtveien/Agnorveien og sør for Burmaveien
1175 Bølerhytta Stue, hytte (andre) 150
313 Stubberudtjern Innfallsport (parkering) 126
Vestby - Hølen - Son
1398 Grevlingen skole Innfallsport (parkering) 60
1456 Hølen Innfallsport (parkering) 25
1454 Stavnes Innfallsport (parkering) 3
1963 Brevikbråten Gårdsbruk 61
1687 Gjølstad Gårdsbruk 65
1413 Klokkerud Gårdsbruk 66
1465 Kjenn Generelt stedsnavn 56
1455 Labo Generelt stedsnavn 30
1967 Smørbekk Generelt stedsnavn 30
1463 Son Generelt stedsnavn 2
Vestby - Garder
278 Vestby Innfallsport (parkering) 59
1392 Vestby skole Innfallsport (parkering) 83
1388 Vestby vanntårn Innfallsport (parkering) 100
1394 Jeksrud Gårdsbruk 95
1831 Nordre Ålerud Gårdsbruk 66
1393 Støttum Gårdsbruk 82
1390 Tannum Gårdsbruk 92
1391 Garder Generelt stedsnavn 66
1389 Tveter Generelt stedsnavn 90
Vestby - Hvitsten
1284 Ramme Gaard Stue, hytte (andre) 50
1412 Erikstad Topp, ås 65
1400 Risil skole Innfallsport (parkering) 100
1410 Bjørnstad Gårdsbruk 90
1405 Galby Gårdsbruk 90
1402 Jegstad Gårdsbruk 102
1408 Knallstad Gårdsbruk 65
1965 Libråten Gårdsbruk 90
1407 Lysdal Gårdsbruk 55
1409 Sekkebekk Gårdsbruk 64
1411 Stubberud Gårdsbruk 111
1403 Toverød Gårdsbruk 65
1404 Ørebekk Gårdsbruk 102
1414 Hvitsten Generelt stedsnavn 3
1406 Vadbru Elv, bekk, foss 49
1966 Landåsveien Vei 75
Ås - Kroer
158 Trampen Stue, hytte (andre) 115
276 Kroer Innfallsport (parkering) 90
275 Ås Innfallsport (parkering) 94
1217 Årungen Vann, tjern 34
1221 Korsegården Generelt stedsnavn 85
Drøbak - Frogn
1280 Nymøllåsen Topp, ås 89
1174 Bakker bru Innfallsport (parkering) 75
277 Drøbak Innfallsport (parkering) 20
1223 Nygårdskrysset Innfallsport (parkering) 124
312 Ottarsrud Innfallsport (parkering) 92
274 Røys Innfallsport (parkering) 115
1497 Seiersten Innfallsport (parkering) 120
1222 Vinterbro Innfallsport (parkering) 48
927 Øvredam Vann, tjern 121
1992 Breivoll Gårdsbruk 10
1216 Vassum Generelt stedsnavn 54
Ugrupperte steder
1512 Vardåsen Topp, ås 134
2015 Askjumskogen Generelt stedsnavn 125
1572 Grønberg Generelt stedsnavn 95
1873 Nesset Innfallsport 3
2014 Universitetet i Ås Innfallsport 80

58 steder vist.