#1011: Nysætra

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 680 m
Steder i nærheten [ Grevsjøen ]

Oversiktskart - Nysætra

Beskrivelse

Nysætra ved Grevsjøen ligger solvendt til og er sæter under Dvergsten gård i Brandbu. Sæterdriften har opphørt, men vollen brukes til beite om sommeren. Det gamle sæterhuset står fortsatt. Et nytt sæterhus er satt opp og brukes ved tilsyn av beitedyrene, og som hytte. Adkomst til fots på sti eller dårlig traktorveg. Om vinteren går velpreparert skiløype like forbi.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nysætra