#1023: Randsjøen

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 570 m

Oversiktskart - Randsjøen

Beskrivelse

Randsjøen er grensesjø mellom Gran allmenning og privatskogen. Sjøen er omkranset av mye myr.

Noen hytter i sørkant og sætervoll øst for sjøen.

Skiløypa Gjøvik - Oslo, rødmerket, går på østsida av Randsjøen.

Sykkelveg ca. 6 km. rundt inklusiv trillesti i nordvest. Hvalebykampen (Rånåsen) ruver i vest.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Randsjøen