#1065: Kjagdalskrysset

Moh.: 501 m

Oversiktskart - Kjagdalskrysset

Beskrivelse

Vei- og løypekryss på Heggeliveien, der Kjagdalen går nordover, mens veien forbi Gopletjern og ned til Søndre Heggelivann går vestover. Hvis man tar Heggeliveien mot øst, kommer man til Lysedammene. Krysset er også kalt "Gopletjernskrysset".Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjagdalskrysset