#1074: Sundvollen

Område: Krokskogen
Moh.: 70 m

Oversiktskart

Beskrivelse

Tettbebyggelse i Hole kommune, like ved E16 ved sundet mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sundvollen