#1089: Hennung

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 397 m
Steder i nærheten [ Åstjern Østerfallhaugen ]

Oversiktskart - Hennung

Beskrivelse

Hennung er et lite grendesamfunn som har vært bebodd langt tilbake i tid. Grenda strekker seg 2,5 km nord/sør, og på det meste var det 15 bruk med mjølkeproduksjon her. Hennung var et samfunn som stod samlet slik at fra 1915 fikk grenda sin egen skole. Den ble nedlagt i 1955. Driftige bønder opparbeidet seg nye og større jorder. På Grønthøl gikk 5-6 gardbrukere sammen om fellesdrift. I dag er det ingen gårder med mjølkeproduksjon på Hennung, og bare to driver med sauer. Bosetningen er nå på 90 personer mot 120 for noen år tilbake.

Det var mange arbeidsplasser i skogen og på de to sagbrukene som var i grenda. Ei av sagene fra 1921 er fortsatt i drift og driver med leigeskur. Grenda har egen jernbanestasjon, Hennung stasjon fra 1943, nå nedlagt. Jernbanen hadde et sidespor fra 1923 bort til "Rampa" ved det nederste sagbruket for opplasting.

Grenda hadde også egen forretning som ble nedlagt på 1960-tallet. Skolehuset fungerer nå som et godt grendehus, driftet av Hennung Vel.

Skarpen gård har et gårdsmuseum med gamle gjenstander som kan sees på bestilling. Fra og med 11. juni 2006 sluttet Gjøvikbanens tog å stoppe ved Hennung. Nærmeste togstasjon ble da Bleiken.

Den permanente bosettingen i bygda Hennung har nok vært svært sporadisk inntil nyrydninger som for eksempel Tømte, Sevaldrud, Smedbøle, Kveen, Ladderud, Skarpen og Nyhus så dagens lys først i tiden etter 1700.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Hennung