#1171: Skjeskroken

Oversiktskart - Skjeskroken

Beskrivelse

Ligger langs Fv247 mellom Hov i Land og Hasvoldsætra oppe på Gjøviklinna. Lysløype med forbindelse til stamløypenettet i Søndre Land.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skjeskroken