#125: Fjellsjøen

Område: Nordmarka nord
Moh.: 424 m
Steder i nærheten [ Fjellsjøhøgda ]

Oversiktskart - Fjellsjøen

Beskrivelse

Fjellsjøen ligger nordøst for Gjerdingen, langs bomveien som går inn fra Svartbekken.

Den store reguleringsplanen som gikk ut på å skaffe mer vann til brukene i Akerselven, og samtidig mer drikkevann til byens borgere, førte til at Gjerdingen og Grimsvann ble regulert. Fjellsjøen måtte deretter demmes opp for å få nok vann til fløting i den krevende Gjerdingselven. Utløpet og bekken ble utsprengt for å kunne tappe Fjellsjøen maksimalt.

De som har lest Johannes Dahls Nordmarka, Eventyr og Eldorado (Tanum 1942), husker sikkert hans beskrivelse av hans barndoms paradis. Hans barndoms «Tempel», Fjellsjøhytta, ble bygget i 1879. Baron Wedel Jarlsberg ble eier av området ved Fjellsjøen etter utskifting av Hadelandskogen i 1878. Johannes Dahls far, Eivind Dahl, var bestyrer på Hakadal Verk, og som eierens stedfortreder betraktet hans far Fjellsjøen som «sitt» fiskevann. I boka beskriver Johannes Dahl oppveksten på Verket og om livet i Hakadal på den tiden, og mye plass er viet jakt- og fisketurer i de store skogene på begge sider av dalen. Boka hører til klassikerne i Nordmarkslitteraturen, og spesielt malerisk er skildringene av fisketurene til Fjellsjøen og overnattingen i Fjellsjøhytta. Ofte var også Iver Kjøpstan' med, og hans fortellinger om skrømt og overtro kan man nærmest ane hvordan brant seg fast i Johannes sitt mottagelige guttesinn.

Dahls barndoms paradis var tiden før reguleringen ennå hadde nådd Fjellsjøen. Det er sjelden Fjellsjøen er fylt helt, så vi ser som regel Fjellsjøen slik Dahl så den.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Fjellsjøen