#1272: Gullaugkleiva

Område: Kjekstadmarka
Moh.: 123 m
Steder i nærheten [ Gullaug stasjon Spikkestad ]

Oversiktskart - Gullaugkleiva

Beskrivelse

Innfallsport til Kjekstadmarka fra sørvest. Utfartsparkering. Fra bommen i enden av denne starter den gamle jernbanelinjen, som nå er omgjort til en populær gang- og sykkelvei til Reistad. Om vinteren går det preparert skiløype i traseen. Fra Gullaugkleiva går det både skiløype og sykkelrute til blant annet Skapertjern.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gullaugkleiva