#1283: Øskjevallsbrenna

Type: Topp, ås
Moh.: 538 m

Oversiktskart - Øskjevallsbrenna

Beskrivelse

Høydedrag i Hole kommune, vest for Øskjevallseter og øst for Kongeveien. Foreslått vernet av Naturvernforbundet (2009). Her er det variert skog, også gammelskog. Myrområder er det også her.

Tidligere stod det et tårn på toppen, men det raste ned i 2009. Utsikten er derfor ikke den beste, også fordi toppområdet er blitt ganske tilvokst etter hvert.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øskjevallsbrenna