#1286: Manaskardet

Moh.: 409 m
Steder i nærheten [ Gjertrussen ]

Oversiktskart - Manaskardet

Beskrivelse

Trangt og bratt skar mot Tyrifjorden nord for Tømmeråsen/Gjertrussen. Navnet kan komme av skaret i mana, dvs. i den høye brattåsen mot Krokskogen sørvest. Men skaret ble også kalt Mann(a)skaret, muligens avledet av Farmannskaret, dvs. skaret der det gikk en vei hvor farmennene kom. Og en gammel vei fra Tyrifjorden og gjennom skaret har det vært.

I tillegg til veirester tas Bleu-steinen fra 1776 til inntekt for dette. Den står nå langs stiforgreningen til Byflakseter. Veien fortsatte også videre gjennom skaret, og antas å ha vært en av de mange kølaveiene som ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Ferdsel på tvers av Manaskardet er ikke enkel på grunn av mange bratte rygger som går parallelt med skaret.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Manaskardet