#1289: Høldippeldammen

Område: Nordmarka syd
Moh.: 266 m

Oversiktskart - Høldippeldammen

Beskrivelse

Tjern i Nittedal kommune, mellom Nittedal og Åneby stasjon. Lokalt kalt "Høldippelen", og er på enkelte kart kalt "Holnippeldammen".

"Dippel" kommer av det gammelnorske "depill" som betyr et lite tjern. Opprinnelig var Høldippeldammen bare en liten putt i Høldippeldalen, men ble demmet opp i 1961 da det kommunale vannverket ønsket å forsyne stasjonsområdet i Nittedal med drikkevann herfra.

Fra 1989 har det ikke vært aktuelt å benytte tjernet som drikkevannskilde, for befolkningen får nå vann fra Glomma etter tilknytningen til Nedre Romerike vannverk. Det ble da slutt på grumsete vann i springen for de fleste. Men vanntårnet er fremdeles i bruk, og tjernet vil kunne tjene som en reservekilde.

I dag er Høldippeldammen en populær badeplass sommerstid. Her finnes bord, benker, flytende stupetårn, toalett og søppelstativer.

Om vinteren går det preparert skiløype på vestsiden av tjernet.

(Kilde: www.nittedalsporten.no)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Høldippeldammen