#131: Finneflakseter

Moh.: 474 m

Oversiktskart - Finneflakseter

Beskrivelse

Finneflakseter ligger ute på åsryggen vest for Sørsetra og var kjentmannspost i årene 2004-2006. Tidligere kalt "Flakseter". Gammel og tradisjonsrik Krokskogseter med mye folklore knyttet til seg. Se f.eks. bøkene til Reidar Holtvedt. I boken "Krokskogen i gamle dager" (H.O. Christophersen) kan vi lese om Finneflakseter: "Av alle setrene på Krokskogen var det denne som folk mest forbandt med trollskap og skrømt. Det meste skriver seg nok fra finnebosettingen, for ingen var i tvil om at folkene kunne trolle. Simen Finneflagsetter var den første bufaste finnen her, (1660-årene), han er innført i manntallet med kone, stor ungeflokk og "husmann". Det var flere av de fattige finneplassene som hadde "husmenn" - det var en måte å dekke landsmenn på som bodde her uten lov."

Ved det vestligste, eldste og høyest beliggende huset på vollen ligger en stor stein. Den er flat på toppen (det sees ikke så lett om vinteren!) og kalles "Bålstein". Fra håndboken til Kjentmannsmerket heter det: "Legger du en liten stein på Bålstein, er den borte ved morgengry. Det er et "sikkert" tegn på at de gamle går igjen her på Krokskogen".Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Finneflakseter