#1375: Nypefoss

Moh.: 90 m
Steder i nærheten [ Bjørum sag Isielva Kjaglidalen ]

Oversiktskart - Nypefoss

Beskrivelse

Nypefoss er en omlag 10 meter høy foss i Rustanelva. Fossen starter under Nypefoss bru på gamle E16 og går i sving i et dypt juv. Den er ikke synlig fra bil selv om man nærmest kjører over den.

Rustanelva følger E16 østover nesten fra Sollihøgda. Den er en typisk flomelv, som mesteparten av året er mer som en bekk. Fossen har derfor ikke blitt utnyttet. Nypefoss bru er velkjent fra felttoget 1940, da IR 6 forsvarte dalen her, sprengte brua, og forsinket tyskernes fremmarsj med et meget viktig døgn. Nåværende bru er fra 1940, men er kraftig modifisert etterpå.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nypefoss