#1377: Utsjøen

Område: Eidsvoll - Nes
Moh.: 270 m

Oversiktskart - Utsjøen

Beskrivelse

Utsjøen er et større vann øst i Gullverket i Eidsvoll. Vannet ligger nær grensen mot Odalen, og i gamle tider ble dette området ansett som utrygt. I dag er Utsjøen en idyll og et populært utfartsmål for fiskere og syklister. Ved sørenden av sjøen er det satt opp to gapahuker.

Det går ingen vei rundt sjøen. Veien fra Jønsjøen fortsetter et stykke opp på vannets vestside. For å komme over til østsiden, må man følge en god og bred sti som leder gjennom terrenget og over en demning. Etter en stund kommer man ut på veien som går på vestsiden av vannet.

I 1787 ble det åpnet en svært lovende gullgruve øst for Utsjøen. Denne er imidlertid forsvunnet. Myten vil ha det til at gruvene ble fylt igjen under napoleonskrigene, i frykt for at svenskene skulle ta gullet. Undersøkelser på 1990-tallet forteller imidlertid en annen historie. Da ble det avdekket en gruvegang under vannoverflaten. Sannsynligvis forsvant gullgruvene ved Utsjøen da vannet ble demmet opp. Man kan komme til Utsjøen ved å følge veien inn fra Jønsjøen. Man kan også ta Storbråtavegen fra Gullverket, eller veien som kommer ut fra skogen rett etter skiltet som markerer grensen mellom Nord-Odal og Eidsvoll kommune langs fylkesvei 181.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Utsjøen