#1384: Steinsfjorden

Område: Krokskogen
Moh.: 63 m
Steder i nærheten [ Elvikbråtan Sundvollen Åsa ]

Oversiktskart

Beskrivelse

Steinsfjorden er en arm av Tyrifjorden, helt i nordøst. Den ligger i kommunene Ringerike og Hole i Buskerud. Fjorden er 8 kilometer lang og strekker seg fra Sundvollen i sør til Åsa i nord. Den er ca. 23 meter dyp. Kroksund markerer skillet mellom Steinsfjorden og resten av Tyrifjorden. Det er flere små øyer i fjorden, og en rekke fiske- og badeplasser. Det er godt krepsefiske i Steinsfjorden. Om vinteren er den et populært sted for isfiskere.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Steinsfjorden