#1459: Kolsrød

Type: Gårdsbruk
Område: Mossemarka
Moh.: 40 m

Oversiktskart - Kolsrød

Beskrivelse

Kolsrød gård er nevnt i skriftlige kilder i 1603. Navnet er avledet av mannsnavnet Kol/Kohl. I 1666 lå gården øde, mens matrikkelen av 1723 viser at gården da hørte til Kambo gård. I 1835 hadde gården 8 beboere med 2 husmenn og tre tjenere, og i 1907 hadde gården 180 mål innmark og 1030 mål skog. Gården hadde også 4 hester, 11 storfe og 2 svin. Eier i dag er familien Aarsrud.

Kolsrød ligger i nordøstre del av Mossemarka nær Moss Skiklubbs løypenett – Kolsrødløypa. Man kan ikke parkere ved gården og starte turer derfra, men fra løypekrysset vest for gårdsbygningene kan man komme vestover og nordover via Grefsrød og Vandrås, og østover og nordover via Lødeng og Grav. Sydover når man Skihytta og den store parkeringsplassen Vanembukken ved fylkesvei 120.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kolsrød