#1467: Løkenhavnastupene

Type: Topp, ås
Område: Bærumsmarka
Moh.: 216 m

Oversiktskart - Løkenhavnastupene

Beskrivelse

En nær 600 meter lang rekke av stup som er en forlengelse av veststupet på Kløvkollen (Vesle Kolsås). Et yndet klatreområde siden omtrent 1990, nærmest vertikalt og med tallrike overheng. Fjellet er løs basalt med lag av konglomerat innimellom, elsket eller hatet av klatrerne.Tildels meget krevende teknisk klatring. Løkenhavnastupene er delt inn i tre hovedområder av klatrerne:

- Løkenhavnastupet lengst mot syd rett opp for nordenden av boligfeltet Løkenhavna. Omlag 25 meter høyt, 25 navnsatte klatreruter med de mest krevende rutene i grad 9 (-/+), dvs. meget teknisk krevende. Kanten av ura nedenfor stupet er lett tilgjengelig fra Løkenhavna, videre forsering av denne krever bruk av både armer og ben, men ikke klatreutstyr. Toppen er meget lett tilgjengelig via Åsbråtakleiva og så første sti til venstre etter at den flater ut.

- Ultra-Løkenhavna litt lenger mot nord som en direkte forlengelse av Løkenhavnastupet. Omtrent like høyt, men ikke så mye brukt. En navnsatt klatrerute (grad 9 (+)) og to prosjekter.

- Mega-Løkenhavna lengst mot nord er lavere enn de to andre stupene, og ligger litt adskilt fra disse på nordsiden av Bjørndalsbekken. 32 navnsatte klatreruter med den mest krevende i grad 9 +. Tilgjengelig fra grusvei nordover fra veien Åsbråtan, videre sti som tar av til venstre 30 meter syd for Bjørndalsbekken.

I sommerhalvåret er det ofte stor klatreaktivitet her på ettermiddagen og om kvelden.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Løkenhavnastupene