#1498: Mørkreiåsen

Type: Topp, ås
Moh.: 574 m
Steder i nærheten [ Bærumskollen Kryssbystupmyra ]

Oversiktskart - Mørkreiåsen

Beskrivelse

Ås på kommunegrensen mellom Hole og Ringerike. Dette er det høyeste punktet i Hole.

"Mørkrei" er et ku-navn, og det er derfor rimelig å anta at åsen har navn etter en ku.

Mange trær gjør at det er begrenset utsikt fra toppen, men både Gyrihaugen og litt av Søndre Heggelivann er synlige derfra.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Mørkreiåsen