#1500: Damtjern

Moh.: 385 m
Steder i nærheten [ Høgåsen Høymyr Sollihøgda ]

Oversiktskart - Damtjern

Beskrivelse

Vann 2 km nordnordvest for Sollihøgda i Hole kommune. Vannet het tidligere Svarttjern, men ble demmet opp for å skaffe vann til saga ved Gorrmyr (Gørrmyr, nå Myra) ved Fv285 og skiftet da etter hvert navn. Demningen ble utbedret og hevet i forbindelse med at Svenskeveien ble anlagt 1916-18. Mulige rester etter en eldre dam finnes syd for den nåværende.

Scooterløypa Sollihøgda-Høgåsen-Finneflakseter krysser vannet. Svenskeveien (blåmerket) går langs vestsiden av vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Damtjern