#1501: Buvann

Moh.: 472 m

Oversiktskart - Buvann

Beskrivelse

Buvann er et lite vann i området mellom Hakkim og Rundkollen nord i Nittedal kommune. Vannet Vrangen som ligger nord for Buvann har to utløp og renner ut både i Lauvtangen og i Buvannet.

I vestenden av Buvannet er det et løypekryss der løypene 932 Hakadal – Buvassbekken – Buvann, 933 Hakkim – Lauvtangen – Buvann og 934 Harestua [lysløypa] – Pipera – Buvann møtes.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Buvann