#1561: Frilset

Område: Eidsvoll - Nes
Moh.: 192 m
Steder i nærheten [ Frilsetvangen Ihle ]

Oversiktskart - Frilset

Beskrivelse

Frilset ligger på østsiden av Vorma på grensen mellom Eidsvoll og Nes kommuner på Romerike, ca. 9 kilometer fra Eidsvoll sentrum. Grenda består av ca. 50 husstander. Den ligger idyllisk til inn mot store skogsområder som gir mange muligheter til rekreasjon og aktivitet sommer som vinter.

Nord på Frilset finner vi Eidsvolls største samling av gravrøyser fra perioden bronsealder-jernalder. Gravrøysene på Frilset har vært kjent lenge, men ble først systematisk dokumentert på 1970-tallet. Det samlede antallet ble da 46 gravrøyser, fordelt på ti lokaliteter.

De største lokalitetene har hele 14, 10 og 8 røyser samlet i felt. De fleste røysene er runde, men det finnes også seks gravrøyser som er avlange. De fleste er lite markert, men enkelte av gravrøysene er opp til 1,5 m høye. Gravrøysene på Frilset er i hovedsak plyndret, og flere steder kan man i dag se gravkamre blant steinene i røysene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Frilset