#1576: Semskollen

Type: Topp, ås
Område: Vestmarka
Moh.: 250 m

Oversiktskart - Semskollen

Beskrivelse

Under Bergsåsens sydstup går det en ås fra Semsvik sydvest i Semsvann. På kartet er den kalt Semskollen, men det er ikke noen typisk kolle slik den ligger med flere parallelle rygger og lange skrenter/stup. Området lå under storgårdene Nordre og Søndre Berg (Øvre Berg), og her var det i sin tid minst fire husmannsplasser. Nå er det for det meste tilvokst med tett granskog og kratt, men med langsgående stier.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Semskollen