Oversiktskart - Grindvoll

Beskrivelse

Grindvoll er et eldre småbruk som nå er utbygd med eneboliger og skole. Grindvoll skole var i drift fra 1977 til 2011. Ny stor barnehage ferdig i 2012. Gode parkeringsmuligheter i helgene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grindvoll