#1588: Søndre Dammane

Område: Mossemarka
Moh.: 48 m

Oversiktskart - Søndre Dammane

Beskrivelse

Navnet Søndre (og nordre) Dammane skriver seg fra tidligere oppdemming av vannet fra Ishavet lengre nord. Vannet ble ledet videre til drift av en gårdssag og -mølle under Gashus gård.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Søndre Dammane