#1589: Svartdalen

Område: Østmarka
Moh.: 230 m

Oversiktskart - Svartdalen

Beskrivelse

Svartdalen er en 600 meter lang kløft vest for Sør-Elvåga. Den er ikke navngitt på 1:50 000-kartet, men på andre kart i større målestokk. Den går fra Fingerbølmyrene til Torsmosen. Svartdalen er en spesielt mørk og trang dal, med 5 - 10 meter høye stup og skrenter på begge sider, og deretter bratte åssider på åsrygger som ligger 25 – 35 meter høyere enn dalbunnen. Rødmerket skiløype går gjennom dalen. En ekte naturløype, for her er det stedvis så trangt at ikke engang en scooter vil komme frem. Et vilt og uberørt område, men det sies at det likevel alltid er brøytet løype gjennom dalen når snøforholdene tillater det.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Svartdalen