#1591: Grinderkollen

Type: Topp, ås
Område: Østmarka
Moh.: 345 m
Steder i nærheten [ Nordbysjøen ]

Oversiktskart - Grinderkollen

Beskrivelse

Grinderkollen er den høyeste toppen i Østmarka naturreservat. Gammelt trig punkt. Den ligger øst for vannet Grinderen, egentlig Grineren, som har med gården Grini ved Øyeren å gjøre. Området rundt Grinderkollen er veiløst og vilt, og mange steder vanskelig å ta seg frem i. Det er tildels bratt med skrenter og stup i skråliene, og gamle og nyere vindfall på kryss og tvers, men også grasbakke og fin mosebunn. Det er også endel smådaler med bratte sider og myr og mosedekket steinur i bunnen. Fra toppen er det glimtvis utsikt mellom trærne, men det er nok turen opp dit gjennom urørt skog som er hovedattraksjonen. Kjentmannspost 1990-92 og 2012-12.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grinderkollen