#1667: Markafeltet

Område: Hadelandsåsene
Moh.: 250 m

Oversiktskart

Beskrivelse

Boligfelt i den vestre delen av Gran. Om vinteren går det preparert skiløype fra jordet rett sør for boligfeltet.



Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Markafeltet