#1727: Tverrelva

Moh.: 250 m
Steder i nærheten [ Heggelielva Lysedammene ]

Oversiktskart - Tverrelva

Beskrivelse

Tverrelva er en sideelv til Heggelielva, og har blitt brukt til tømmerfløting i alle fall siden Lysedammene ble bygget på 1890-tallet. Den gikk for å være en krevende elv, med trange passasjer og vanskelige fosser. Det var også nødvendig å bygge lange skåmurer for å lede tømmeret ved høy fløtningsvannføring. Fløtingen var en forholdsvis voldsom sak som ble gjennomført på litt over ett døgn. Siste fløting gikk i 1958. Skåmurene står fortsatt ganske bra, men det har vokst til langs elvebreddene slik at det er nokså kronglete og stedvis også bratt å ta seg frem langs elva.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Tverrelva