#1799: Godbekkdalen

Område: Nordmarka syd
Moh.: 285 m
Steder i nærheten [ Øvre Blanksjø ]

Oversiktskart - Godbekkdalen

Beskrivelse

Godbekken starter i myr og kratt rett øst for sydenden av Store Åklungen, og renner omtrent 2,5 kilometer rett mot syd til utløpet nordøst i Sognsvann. Mesteparten av strekningen renner den i en ganske dyp sprekkedal vest for høydedraget Høgåsen. Naturlig skog, mest mer enn 130 år gammel gran, men også over over 200 år gammel furu i midtpartiet ved Godbekktjernet. Typisk for dalen er den intenst grønne skogsbunnen med dekke av mose og blåbærris. Omfattende nett av små og umerkede stier. Navngitt av nybrottsmannen og steinbryteren som først hadde plassen Stranden ved Sognsvann. Godbekken ble vernet som friluftslivsområde i 2013.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Godbekkdalen