#1800: Ekeberg

Område: Østmarka
Moh.: 142 m
Steder i nærheten [ Abildsø Østensjøvannet ]

Oversiktskart - Ekeberg

Beskrivelse

Platå på høydedraget rett øst for Gamlebyen i Oslo. Mesteparten av området ligger drøyt 140 moh., men det høyeste punktet (ved Brannfjell) når opp til 207 moh. I skråningen ned mot fjorden ligger det 800 mål store naturnvernområdet Ekebergskråningen, som er et populært turområde. På Ekeberg finner vi også Ekebergparken, en kulturpark med kvinneskulpturer. I området finner vi også mange fortidsminner, blant annet helleristninger. Man antar at det har vært bosetninger her allerede for 10 000 år siden. Sentralt på Ekeberg ligger Ekebergsletta, som blant annet brukes til fotballturneringen Norway Cup. Her preparerer også kommunen skiløyper om vinteren.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ekeberg