Oversiktskart - Ringkollsetra

Beskrivelse

Nedlagt seter sør for Ringkollen. I dag står få av de gamle bygningene igjen, men det er noen hytter der. Setervollen har grodd til, men fortsatt kan man noen steder få et gløtt av Tyrifjorden mellom grantrærne.

Det går blåmerket sti forbi Ringkollsetra, fra Håvardsetra til Ringkollen. Drøyt 100 meter sørvest for setra er det et løypekryss, med spor til Langtjern, Ringkollen og Røstjern.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Ringkollsetra