#1877: Slåttebråtan

Område: Kjekstadmarka
Moh.: 307 m
Steder i nærheten [ Småvannsbu ]

Oversiktskart - Slåttebråtan

Beskrivelse

Slåttebråtan er en plass som tilhørte Eriksrud, en av de opprinnelige storgårdene på Askerbørskogen. Første opptegnelse om folk som bodde der, finnes i 1875, en husmann med kone og datter. De hadde ku og kalv, dyrket havre og poteter og drev med engslått.

Etter den tiden vet man lite om hvem som bodde der, men fra ca. 1900 bodde Elias og Gunhild Nilsen i Slåttebråtan med en stor barneflokk. Også de hadde et par kuer. Elias brøt opp mer jord. Merkene etter hans slit er alle steinrøysene og steingjerdene rundt vollen. Han drev isskjæring som attåtnæring helt nede i Nærsnes.

Slåttebråtan ble overtatt av Dikemark sykehus i 1922, som fritidssted for funksjonærene.

(Kilde: K. Nilsen og A. Fossum: Vandringer i askerbøringenes utmark)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slåttebråtan