#1911: Storflaka

Type: Topp, ås
Moh.: 652 m

Oversiktskart - Storflaka

Beskrivelse

Storflaka er høydedraget sydøst for Store Oppkuvvannet. «Flaka» i navnet henspeiler på det flatere området med store myrer og små myrputter før den bratte skråningen mot Kjagdalen. Området er ganske urørt, og er nå en del av Oppkuven – Smeddalen naturreservat. Storflaka var slippområde under den siste krigen, og det ligger fortsatt rester av containere der. Det er ingen merkede stier eller løyper gjennom området, men skiløypa Løvlia – Oppkuvvannene – Kjagdalen går i dalen vest for Storflaka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Storflaka