#1929: Slottet

Type: Topp, ås
Moh.: 538 m
Steder i nærheten [ Hornet Langlivannet ]

Oversiktskart - Slottet

Beskrivelse

Topp vest for Langlivannet. Den svarer best til det majestetiske navnet sett fra sydvest over Slottsmyra. Kanskje hadde Festningen vært like treffende, for Slottet og fortsettelsen Slottsåsen mot nord er omgitt av stup og skrenter, og er ganske vanskelig tilgjengelig. Men for det meste er disse gjemt bak høy skog, som skjermer både for sikten til stupene og til revnene som det er mulig å ta seg opp i. Skogen, både på sidene og på åsryggen, er ganske urørt og høyvokst med tallrike gamle og nyere vindfall, og stedvis tett med toppbrekk. Utsikten må nytes nær stupkantene, og også da bare i smale glimt. Eventyrskog, sier Naturvernforbundet, og foreslår den som nasjonalt verneverdig. Gammelt trigonometrisk punkt, kjentmannspost i to perioder, 1990-92 og 2016-19.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slottet