#1933: Smalvann

Område: Nordmarka nord
Moh.: 377 m
Steder i nærheten [ Hakkloa Magovika Måsjøen ]

Oversiktskart - Smalvann

Beskrivelse

Smalvann ligger mellom Hakkloa og Måsjøene, med bekken fra det lille Lomtjernet nord for vannet som hovedtilløp. Nordøstsiden er bratt og dekket med tett og ganske storvokst granskog. Som navnet sier er det et smalt og i utgangspunktet ganske lite vann. Siden det ligger i et område med mye skog, ble det i 1920 bygget en 2,5 meter høy og 17 meter lang gråsteindemning med fløtingsluke i utløpet mot Hakklokalven. Det ble også ryddet opp i elveløpet, og bygget skåttbruer og skåmurer i tre. Nede ved Hakklokalven ble det bygget en demning med fløtingsluke slik at vannet kunne brukes én gang til, og tømmeret kunne fløtes over myrområdene der. Anleggene er nå tæret av tidens tann, men er fortsatt synlige.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Smalvann