#1941: Sørumsåsen

Type: Topp, ås
Område: Kjekstadmarka
Moh.: 274 m
Steder i nærheten [ Skapertjern ]

Oversiktskart - Sørumsåsen

Beskrivelse

Sørumsåsen er åsryggen mellom Lierdalen og Skapertjern, i Lier kommune. Den når opp i 274 moh. og er for det meste skogkledt, men nye, store felter med flatehogst har åpnet opp for fine utsikter mot Drammensfjorden og Drammen.

Det som særpreger åsen, er spor etter tidligere tiders industrielle anlegg i dalsiden mot Lierdalen. Vest for sydenden av Skapertjern ligger molybdengruvene med dypt dagbrudd, og nedenfor dette ruinen etter molybdenverket med flotasjonsanlegg fra 2. verdenskrig.

I åssiden gikk også den ni kilometer lange taubanen fra kalkbruddene i Gjellebekk til Cementfarbrikken Norge på Gullaug. Taubanen var i drift 1917 – 1928, og hadde mellomstasjoner på Skakkleivåsen, vest for toppen på Sørumsåsen og ved Setra rett øst for Gullaug stasjon på den nedlagte gamle Drammensbanen. Her finnes fortsatt betongloddene som skulle holde bærevaierne stramme.

Ved Setra og Sprengstoffdammen er det tufter etter flere husmannsplasser.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sørumsåsen