#1952: Vensåskollene

Type: Topp, ås
Moh.: 378 m
Steder i nærheten [ Burudvann Lommedalen Tobonn ]

Oversiktskart - Vensåskollene

Beskrivelse

Vensåskollene er navnet på åsryggen mellom Lommedalen og Burudvann, på grensen mellom Krokskogen og Bærumsmarka. Den består av to adskilte partier, det søndre på 329 moh., og det nordre, med et flott utsiktspunkt i syd på 374 moh., som også har vært kjentmannspost. Den høyeste delen kalt Lauvåsen på 378 moh. ligger litt lenger nord, og er ganske flat og dekket av skog. Navnet kommer fra gårdene Vensås vest for åsryggen. Det går blåmerkede stier over Vensåskollene fra Burud parkeringsplass til Tobonn og til Vensåsseter, dessuten flere umerkede stier og trakorslep på både østsiden og vestsiden av kollene. Langs stien fra Burud over Kirkebykollen og Vensåskollene er det flere fine utsiktspunkter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vensåskollene