#1994: Bronsealdergravrøysa

Moh.: 510 m
Steder i nærheten [ Pipesteinen Skardtjern ]

Oversiktskart - Bronsealdergravrøysa

Beskrivelse

I bronsealderen (1800 – 500 f. Kr.) ble de første store og rike gravrøysene bygget her i landet. De ble lagt slik at høvdingen som lå der ,kunne ha vid utsikt over området han styrte, og at gravrøysa var godt synlig fra dette området. Bronsealdergravrøysa på den ytterste åsryggen ved Krokskogstupet var et godt eksempel på dette.

Nå er røysa åpnet og røvet, og i sentrum av den vokser det grantrær. Det har også vokst opp trær som hindrer utsikt fra og mot selve røysa, men litt syd for denne er det nær fri sikt mot en sektor fra sydøst til nordvest. Ringerike og Tyrifjorden ligger da for dine føtter, og i horisonten er både Gausta, Norefjell og Vassfarfjellene synlige på en klar dag.

Et svakt tråkk leder fra den nordvestlige delen av Søndre Muggerudmyra til røysa, men det er vanskelig å finne fra myra. Et annet alternativ er beskrevet i markanyttartikkelen «Steinsøylene Gygra og Pipestein, og spor etter gammel kultur», se https://www.skiforeningen.no/marka/nytt/?id=1982.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bronsealdergravrøysa