#2035: Røyse skole

Moh.: 116 m

Oversiktskart - Røyse skole

Beskrivelse

Barneskole i Hole kommune, innviet 6. november 1959. I skoleåret 2018/19 gikk det ca. 170 elever der. Ved skolen er det en parkeringsplass, som fungerer som innfallsport til løypene i Holebygda, blant annet de populære rundløypene på Røyse. Her kan du gå runden vestover eller sydover. Går du østover kan du gå til f.eks Hanserudstua.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Røyse skole