#2042: Kjellerberget

Moh.: 87 m
Steder i nærheten [ Svensrud Svensrudmoen ]

Oversiktskart - Kjellerberget

Beskrivelse

Kjellerberget i Hole ligger ved Røyseveien/Jomfrulandsveien. Her det fint å parkere. Skiløypa går nordover mot Viksåsen og Steinsåsen. Vestover går skiløypa mot Hunstad, eller nordover gjennom Hvitmyr.

På sommeren er det en del som parkere her og går Jomfrulandsveien nordover og ned Urskleiva og Kongoløypa (stien). Vestover er det mange stier mot Svendsrud. Gangveien nedenfor Kjellerberget er også brukt til å trene på rulleski, fint for nybegynnere her, og det er gatelys her.

Ved Kjellerberget er det for øvrig et nedlagt kalkbrudd, som er vernet som naturminne (siden 1988). Det er funnet fossiler der.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kjellerberget