#2063: Hole kirke

Moh.: m

Oversiktskart - Hole kirke

Beskrivelse

Hole kirke er den største kirka i Hole. Den eldste delen skipet er fra ca. 1200-tallet og den er ombygget gjentatte ganger i årenes løp. Siste store ombygging er fra 1954, og det er slik den fremstår i dag.

Kirka er bygget av Ringeriksstein, som er en rød sandsteinstype, og som det finnes mye av lokalt i Hole. Det er 350 sitteplasser i kirke, og har et ganske stort område med gravplasser.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Hole kirke