#2066: Bønsnes kirke

Moh.: m
Steder i nærheten [ Leinetajet ]

Oversiktskart - Bønsnes kirke

Beskrivelse

Bønsnes kirke ligger på Bønsnes i Hole kommune, ytterst på Røysehalvøya, og er en av de eldste middelalderkirkene her i landet. Ifølge sagnet var det Olav den hellige som bygget den. Det fortelles at han var i livsfare på Tyrifjorden, og lovet å bygge en kirke dersom han kom levende til lands. Bønsnes kirke er i privat eie, som en av få i Norge. Den er normalt sommeråpen i noen få uker. I tillegg er det noen få messer her i løpet av året. Den er et populært sted å gifte seg, eller bli døpt. Det er ingen gravplass her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bønsnes kirke